۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب(کتابی از شهرزاد مجاب)

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران:

رفرمیسم و انقلاب

فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری ماركسیستی:

(مروری بر نظرات حامد شهیدیان)

نویسنده: شهرزاد مجاب

طرح جلد: روشنا.ح

انتشارات پروسه

کتاب را دانلود کنید