پروسه گفت‌و‌گو

به بهانه‌ی انتخابات پارلمانی در افغانستان
                                                       گفت‌وگوی پروسه با رفیق حسین موسوی(از گرداننده‌گانِ پورتال افغانستان آزاد)

فایل کامل را دانلود کنید  /   دانلود فایل در دو قسمت:   قسمت اول    قسمت دوم

مجموعه گفت وگوهای وبلاگ پروسه
با فعالین چپ و سوسیالیست
(به بهانه ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس)

* گفت وگو با حمیدعلیزاده(نشریه ی مبارزه طبقاتی)
* گفت وگو با برهان عظیمی(جمعی از فعالین کارگری)
* گفت وگو با پیران آزاد
* گفت وگو با فرشین کاظمی نیا
* گفت وگو با پریسا نصرآبادی
* گفت وگو با کیوان شفیعی