۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

دیدار با گالیندوپل (وزیر فتحی)ویرایش جدید کتابِ
«دیدار با گالیندوپل»
(گزارشِ شهادتِ زندانیانِ سیاسیِ دهه‌یِ شصت
در برابرِ هیئتِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمان مللِ متحد)
از اینجا کتاب را دریافت کنید


هیچ نظری موجود نیست: