۱۳۹۱ مرداد ۷, شنبه

دیدار با گالیندوپل (وزیر فتحی)ویرایش جدید کتابِ
«دیدار با گالیندوپل»
(گزارشِ شهادتِ زندانیانِ سیاسیِ دهه‌یِ شصت
در برابرِ هیئتِ کمیسیونِ حقوقِ بشرِ سازمان مللِ متحد)
از اینجا کتاب را دریافت کنید


۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران: رفرمیسم و انقلاب(کتابی از شهرزاد مجاب)

دو دیدگاه در جنبش زنان ایران:

رفرمیسم و انقلاب

فمینیسم، سوسیالیسم و تئوری ماركسیستی:

(مروری بر نظرات حامد شهیدیان)

نویسنده: شهرزاد مجاب

طرح جلد: روشنا.ح

انتشارات پروسه

کتاب را دانلود کنید