۱۳۸۹ مهر ۱۹, دوشنبه

شعرِ سنگ‌سار(مانی.الف)


شعرِ سنگ‌سار
«مانی.الف»
(به مناسبت روزِ جهانیِ مبارزه برای لغوِ مجازاتِ اعدام)

هیچ نظری موجود نیست: