۱۳۸۹ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

مصاحبه با رفیق حسین موسوی درباره ی انتخابات افغنستان

به بهانه‌ی انتخابات پارلمانی در افغانستان
گفت‌وگوی پروسه با رفیق حسین موسوی
(از گرداننده‌گانِ پورتال افغانستان آزاد)
به کوششِ توماجهیچ نظری موجود نیست: