۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

مجموعه گفت وگوهای پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست

مجموعه گفت‌وگوهای وبلاگ پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست
(به بهانه‌ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس)کیوان شفیعی/فرشین کاظمی نیا/پریسا نصرآبادی/پیران آزاد

برهان عظیمی(جافک)/حمیدعلیزاده(نشریه ی مبارزه طبقاتی)

هیچ نظری موجود نیست: