۱۳۸۹ آبان ۱۰, دوشنبه

تاریخچه‌ی کِشت خشخاش در افغانستان و اقتصاد سیاسیِ مواد مخدر در منطقه

مصاحبه‌ی رادیو پروسه با رفیق حسین موسوی
تاریخچه‌ی کِشت خشخاش در افغانستان
و اقتصاد سیاسیِ مواد مخدر در منطقه

در "رادیو پروسه" بشنوید

هیچ نظری موجود نیست: